specjalność

  • PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
  • OBIEKTY W RÓŻNEJ SKALI od kiosku do wielkogabarytowej budowli.
  • STAŁA WSPÓŁPRACA ZE WSZYSTKIMI BRANŻAMI projektowymi
  • KOMPLEKSOWA OBSŁUGA uzyskania pozwolenia na budowę w tym:
  • POMOC I DORADZTWO na etapie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub uzyskania korzystnych zapisów w miejscowym planie.