doświadczenie projektowe:

  • dokumentacje projektowe dla zabytków,
  • domy mieszkalne jednorodzinne oraz adaptacje projektów typowych,
  • budynki usługowe, hotelowe, bankowe, gastronomiczne, handlowe,
  • obiekty sakralne, kościoły wraz z małą architekturą i otoczeniem,
  • zabudowa przemysłowa,
  • projekty dla oczyszczalni ścieków,
  • poprawianie estetyki, zmiany wizerunków obiektów w tym także koszmarów architektonicznych,
  • adaptacja hali na hodowle ryb w systemie recyrkulacyjnym, pow. zabudowy 20000m2,
  • animacje komputerowe, efektowne koncepcje, wizualizacje jako materiały promocyjne przedsięwzięcia,
  • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,